چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

ملاک ها
 
پایان‌نامه پایان‌یافته برگزیده طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
پایان‌نامه در دانشگاه ع.پ.تهران انجام‌شده باشد
مقاطع:
كارشناسي ارشد
دكتراي حرفه‌ای
دستياري تخصصي و فوق تخصصي
Ph.D

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
ميزان بودجه هزينه شده در پایان‌نامه نسبت به توليدات علمي آن
یا بین بخشی از امتیاز بالاتری برخوردار است multicenter پایان‌نامه انجام‌شده به‌صورت
توجه به اولویت‌های دانشگاه و كشور مثل حل معضل علمي و اجرائي، نوآوري، كشف، ابداع و اختراع
برقراري ارتباط بين بخش‌های مختلف و جنبه‌های كار گروهي
كسب حمايت مالي و تجهيزاتي از سازمان‌های بيرون دانشگاه

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي
معرفي توسط گروه‌های آموزشي

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605