پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلي > برگزیدگان جشنواره های پیشین > فهرست برگزیدگان شانزدهمین جشنواره > فهرست برگزیدگان بخش آموزش 
فهرست برگزیدگان بخش آموزش
 

شانزدهمین جشنواره ابن سینا


موضوع

افراد برگزیده

جايزه كشوري ابن سينا

دكتر حسين حسين زاده(دانشگاه علوم پزشكي مشهد)

جایزه تلاشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی

دكتر اكبر سلطاني

جايزه پيشكسوت آموزشی دانشگاه

دكتر محمد اكبري

دكتر احمد رضا دهپور

دكتر عباس میر شفيعي

جايزه آموزشگر برتردانشگاه

(حكيم جرجاني)

دانشكده  بهداشت

دكترسيد مصطفي حسيني

دكتر سيمين ناصري

دانشكده  پرستاري و مامائي

خانم زهرا گودرزي

دانشكده  پزشكي

دكتر محمد ايمان عيني

دكتر مهرداد حسيبي

دكتر فردين عميدي

دكتر فرزاد فاتحي

دانشكده  داروسازي

دكتر حسين خليلي

دانشكده  دندانپزشكي

دكتر سارا قديمي

دانشكده  علوم تغذيه و رژيم شناسي

دكترمحمد جواد حسين زاده عطار

پوستر جشنواره نوزدهم

جشنواره های پیشین

تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605

عنوان