جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلي > فرم های محور پژوهش > مقاله برگزیده > ملاک ها 
ملاک ها
 
مقاله معتبر برگزیده طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
تقاضای یکی از نویسندگان مقاله
درج نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل چاپ مقاله

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
در اين محور می‌تواند يك يا چند برگزيده به تفكيك ژورنال با IF بالا و يا Citation بالا انتخاب شود
معيار انتخاب Database  Scopus است
با توجه به اختلاف در IF مجلات علوم پايه و علوم باليني، ممكن است برگزيده متفاوت در هر گروه داشته باشد
پرداختن به موضوعات مهم كشوري

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي
اعلام گزارش واحد علم‌سنجی (مبني بر چاپ در مجله معتبرتر يا Citation بيشتر)
پوستر جشنواره نوزدهم

جشنواره های پیشین

تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605

عنوان