چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

ملاک ها
 

مقاله معتبر برگزیده طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
تقاضای یکی از نویسندگان مقاله
درج نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل چاپ مقاله

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
در اين محور می‌تواند يك يا چند برگزيده به تفكيك ژورنال با IF بالا و يا Citation بالا انتخاب شود
معيار انتخاب Database  Scopus است
با توجه به اختلاف در IF مجلات علوم پايه و علوم باليني، ممكن است برگزيده متفاوت در هر گروه داشته باشد 
پرداختن به موضوعات مهم كشوري

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي
اعلام گزارش واحد علم‌سنجی (مبني بر چاپ در مجله معتبرتر يا Citation بیشتر)

 

     

کتاب تالیفی بین المللی برگزیده (تالیف طی 3 سال گذشته):

شرایط پذیرش:

فرد متقاضي عضو دانشگاه باشد.

ملاکهای ارزشیابی:

اعتبار ناشر (داخلي/ بين المللي)، برجسته بودن نقش فرد متقاضي در تاليف کتاب، داشتن مقالات و تحقيقات مرتبط در زمينه كتاب تاليفي، انتشارات دانشگاه (ميزان مفيد بودن كتاب، تازه بودن مطالب، فهرست نويسي مناسب، واژه نامه، حجم كتاب، عناوين فصول و سطح علمي كتاب).

روش شرکت:

 کاندید شدن، معرفي توسط دانشكده، معرفي توسط مركز تحقيقاتي

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605