چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

ملاک ها
 

شرایط پذیرش، روش شرکت و معیار های ارزشیابی در محور فناور برگزیده:

شرایط پذیرش: متقاضی عضو هیات علمی دانشگاه باشد.

روش شرکت: کاندید شدن، ارسال مدارک و تایید مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

ملاک های ارزشیابی: دارا بودن حداقل 5 پتنت داخلی (با مشارکت حداقل 30 درصدی)یا حداقل 2 پتنت خارجی (با مشارکت 20 درصدی)، و یا دارا بودن سهام در یک شرکت ( حداقل سهم 20 درصدی)، و یا فروش دانش فنی با حداقل 100 میلیون تومان
جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605