دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
پوستر جشنواره

ملاک ها
 
جايزه کشوری ابن‌سینا
تعریف:
جايزه كشوري «تعالي آموزش»دانشگاه علوم پزشكي تهران است که به يكي از اعضاي هیئت‌علمی مراكز آموزشي (به‌غیراز دانشگاه علوم پزشكي تهران) كه داراي سابقه فعالیت‌های آموزشي به‌عنوان يك معلم برجسته است، اهدا می‌شود.
گروه هدف:
كليه اعضاي هیئت‌علمی شاغل مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به‌غیراز دانشگاه علوم پزشكي تهران)
تبصره: هر عضو هیئت‌علمی تنها یک‌بار مشمول دريافت اين جايزه می‌شود.
شرایط نامزد شدن:
عضو هیئت‌علمی شاغل یکی از مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به‌غیراز دانشگاه علوم پزشكي تهران)
حداقل 3 سال کار تمام‌وقت به‌عنوان هیئت‌علمی
شرایط و معیارهای انتخاب:
کیفیت و کميت مطلوب فعالیت‌های آموزشي
نوآوري درزمینهٔ تدريس و آموزش فراگيران
اثربخش بودن فعاليت ها در محيط آموزش
طراحي و تهيه محصولات و بسته هاي آموزشي
حسن شهرت در فعالیت‌های آموزشي در محل خدمت
جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605