چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

ملاک ها
 
جايزه آموزشگر برتر دانشگاه 
تعريف:
جايزه سرآمدی آموزشي دانشگاه است و به اعضاي هیئت‌علمی كه داراي سابقه فعالیت‌های آموزشي به‌عنوان يك معلم برجسته هستند اهدا می‌شود.
گروه هدف:
كليه اعضاي هیئت‌علمی دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
شرایط نامزد شدن:
عضو هیئت‌علمی شاغل دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
حداقل 3 سال کار تمام‌وقت به‌عنوان هیئت‌علمی آموزشی
روند نامزد شدن:
توسط خود فرد
توسط همکاران
توسط فراگیران
توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
شرایط و معيارهای انتخاب:
حداقل کمیت آموزشی: بيش از ميانگين امتیاز فعالیت گروه مربوطه طی سال گذشته بر اساس سيستم شعاع
کيفيت فعاليت آموزشی: بر اساس ارزشیابی¬های به‌عمل‌آمده ازجمله نظرسنجی از فراگيران رده¬های مختلف و با جمع‌بندی دانشکده مربوطه
اثربخش بودن فعاليت¬ها در محيط آموزش
حسن شهرت در فعالیت‌های آموزشي در محل خدمت
 

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605