چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

فهرست برگزیدگان بخش آموزش
 

پانزدهمین جشنواره این سینا

نام و نام خانوادگی

نوع جایزه آموزشی

دانشکده

دکتر محمدجعفر صفار

جایزه بزرگ ابن سینا

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر الهه ملکان راد

آموزش علوم پزشکی

پزشکی

دکتر باقر لاریجانی

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه­ای

پزشکی

دکتر سیدرسول میرشریفی

پیشکسوتان دانشگاه

پزشکی

دکتر سیدعلی کشاورز

علوم تغذیه و رژیم شناسی

دکتر محسن وثوقی

داروسازی

دکتر فریده زینی

بهداشت

دکتر فرشته مجلسی

بهداشت

دکتر نصرت اله عشقیار

دندانپزشکی

دکتر سعیدرضا مهرپور

حکیم جرجانی

پزشکی- بالینی

دکتر مریم ستوده انواری

دکتر حسین اصل سلیمانی

دکتر مهدی امینیان

پزشکی- علوم پایه

دکتر محمدرضا آی

دکتر عفت سوری

داروسازی

دکتر رضا یزدانی

دندانپزشکی

دکتر فرزانه آقاحسینی

دندانپزشکی

دکتر مهدی محبعلی

بهداشت

هایده نکته دان

پرستاری و مامایی

دکتر نسرین ناصری

توانبخشی

دکتر احمدرضا درستی مطلق

علوم تغذیه و رژیم شناسی

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605