چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

فهرست برگزیدگان بخش ارائه خدمات ویژه
 

پانزدهمین جشنواره این سینا

 

موضوع

افراد یا عنوان موارد برگزیده

یک غمر تلاش پر ثمر در حوزه سلامت

دکتر مسلم بهادری

یک غمر تلاش پر ثمر در حوزه سلامت

دکتر شمس شریعت تربقان

 

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605