چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

جوایز
 

جوايز جشنواره ابن سينا و نحوه اقدام جهت دریافت آنها

 

v    اعطای پایه تشویقی

به تمامی برگزیدگان جشنواره که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشند یک پایه تشویقی تعلق می گیرد. این موضوع توسط معاون محترم آموزشی در شورای دانشگاه مطرح و پس از موافقت  شورای مذکور، اقدامات اداری لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

v   بخش پژوهش

جایزه تمام محورها: تقدیرنامه+ تندیس یادبود جشنواره ابن سینا+ اعطای پایه تشویقی+ 150ميليون ريال جايزه نقدي

 

 

 v   بخش آموزش

   جایزه تمام محورها: تقدیرنامه+ تندیس یادبود جشنواره ابن سینا+ اعطای پایه تشویقی+ 150ميليون ريال جايزه نقدي

 

 

v   بخش خدمات ويژه

جايزه تمام محورها: تقدیرنامه+ تندیس یادبود جشنواره ابن سینا+ اعطای پایه تشویقی+ 150ميليون ريال جايزه نقدي

 

 

 

 

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605