جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلي > آیین نامه ها > جوایز 
جوایز
 

جوايز جشنواره ابن سينا و نحوه اقدام جهت دریافت آنها

 

v    اعطای پایه تشویقی

به تمامی برگزیدگان جشنواره که عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشند یک پایه تشویقی تعلق می گیرد. این موضوع توسط معاون محترم آموزشی در شورای دانشگاه مطرح و پس از موافقت  شورای مذکور، اقدامات اداری لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

v    بخش پژوهش

جایزه تمام محورها به جز مجله برگزیده و پایان نامه برگزیده: 80 ميليون ريال گرانت پژوهشي*+ 30 ميليون ريال هزينه شركت دريك همايش خارج از كشور**+ 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

جایزه مجله برگزیده: مجموع ریالی موارد فوق (130 میلیون ریال) در اختیار سردبیر مجله قرار داده می شود تا در راستای ارتقای مجله هزینه نماید.

 

جایزه پایان نامه برگزیده: 30 ميليون ريال هزينه شركت دريك همايش خارج از كشور**+ 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

*: اين گرانت به صورت اعتبار براي اجراي طرح هاي پژوهشي براي برگزيدگان تمام محورها (به جز محور پايان نامه برگزيده و مجله علمي پژوهشي برگزیده) قابل استفاده خواهد بود. جهت استفاده از این گرانت کافی است یک طرح پژوهشی در سقف 80 میلیون ریال در سامانه پژوهشیار ثبت و نحوه تامین اعتبار آنرا "گرنت جشنواره ابن سینا " را انتخاب نمایند. این طرح جهت دریافت مصوبه در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد.

**: شرط دريافت اين اعتبار داشتن حداقل يك مقاله پذيرفته شده در همايش مورد نظر و تاييد معاونت تحقیقات و فناوري در اين مورد است. همچنین مبلغ ذکر شده برای شرکت در همایش خارج از کشور، میزان خالص پرداختی بعد از کسر مالیات و کسورات است.

 

مهلت استفاده از جوایز بخش پژوهش مطابق با دستورالعمل گرنت های پژوهشی 3 سال می باشد.

v بخش آموزش

·  جایزه کشوری ابن سینا

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور *** + هديه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي + 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

·  جایزه پیشکسوت آموزشي دانشگاه

80 ميليون ريال گرانت آموزشي** + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور*** + 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

· جایزه یک عمر تلاش در عرصه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور***+ 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

· جایزه تلاشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور***+ 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

·  جایزه آموزشگر برتر دانشگاه (حکیم جرجانی)

80 ميليون ريال گرانت آموزشي* + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور***+ 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

 *: اين گرانت به صورت اعتبار براي اجراي طرح هاي توسعه آموزش يا طرح­های پژوهش در آموزش قابل استفاده است.

**: نصف مبلغ فوق (40ميليون ريال) به عنوان هزینه فعاليت های علمی و آموزشی از جمله تهیه تجهیزات آموزشی مورد نیاز با پیشنهاد عضو هیأت علمی و تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

***: مبالغ ذکر شده برای شرکت در همایش یا کارگاه آموزشی خارج از کشور میزان خالص پرداختی بعد از کسر مالیات و کسورات است.

برای دریافت اطلاعات نحوه استفاده از گرنت بخش آموزش به سایت http://edc.tums.ac.ir مراجعه نمایید.

vبخش خدمات ويژه

جايزه تمام محورها: 80 ميليون ريال اعتبار توسعه اي + 30 ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور + 20 ميليون ريال جايزه نقدي

 

برای دریافت اطلاعات نحوه استفاده از گرنت بخش خدمات ویژه با شماره تلفن 66760435 داخلی 1091 آقای دکتر مجتبی سلطانی تماس بگیرید.

 

 

پوستر جشنواره نوزدهم

جشنواره های پیشین

تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605

عنوان