پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلي > آیین نامه ها > ملاک ها > پژوهش 
پژوهش
 
پژوهشگر برگزیده (هیئت‌علمی) برای فعالیت علمی طی 5 سال گذشته

شرايط پذيرش:
متقاضي عضو هیئت‌علمی دانشگاه باشد.

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
تعداد مقالات معتبر بالاتر در مدت 5 سال گذشته
Citation
H – Index محقق

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي


پژوهشگر جوان برگزیده (هیئت‌علمی) در طول زمان فعاليت علمي

شرايط پذيرش:
متقاضي عضو هیئت‌علمی دانشگاه باشد
سن متقاضي كمتر از 40 سال باشد

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
در شرايط مشابه محقق جوان‌تر در اولويت است
تعداد مقالات معتبر بالاتر در طول مدت فعاليت
تعداد Citation بالاتر در طول فعاليت علمي
H – Index محقق

روش شركت:
 كانديد شدن
 معرفي توسط دانشكده
 معرفي توسط مركز تحقيقاتي


مقاله معتبر برگزیده طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
تقاضای یکی از نویسندگان مقاله
درج نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل چاپ مقاله

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
در اين محور می‌تواند يك يا چند برگزيده به تفكيك ژورنال با IF بالا و يا Citation بالا انتخاب شود
معيار انتخاب Database  Scopus است
با توجه به اختلاف در IF مجلات علوم پايه و علوم باليني، ممكن است برگزيده متفاوت در هر گروه داشته باشد
پرداختن به موضوعات مهم كشوري

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي
اعلام گزارش واحد علم‌سنجی (مبني بر چاپ در مجله معتبرتر يا Citation بيشتر)


كتاب تألیفی برگزیده طي 3 سال گذشته


شرايط پذيرش:
فرد متقاضي عضو دانشگاه باشد

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
اعتبار ناشر (داخلي/  بین‌المللی)
نقش فرد متقاضي در تألیف برجسته باشد
مقالات و تحقيقات مرتبط درزمینهٔ كتاب تألیفی داشته باشد
انتشارات دانشگاه (ميزان مفيد بودن كتاب، تازه بودن مطالب، فهرست‌نویسی مناسب، واژه‌نامه، حجم كتاب، عناوين فصول و سطح علمي كتاب)

روش شركت:
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي


پژوهش برگزیده با جذب اعتبار پژوهشي از منابع خارج از دانشگاه طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
فعاليت در قالب طرح و يا پایان‌نامه پژوهشي باشد
مدرك مناسبي كه نشان‌دهنده حمايت مالي از فعاليت باشد ارائه گردد (ارائه مدرك توسط فرد متقاضي يا گزارش از دفتر ارتباط با صنعت)
چنانچه خود فرد مدرك حمايت مالي خارج از دانشگاه را ارائه نمايد حتماً بايد توسط مراجع دانشگاه تائید شود

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
ميزان مبلغ جذب‌شده
منبع تأمین‌کننده اعتبار (دولتي يا غیردولتی، اعتبار غیردولتی امتياز بيشتري دارد)
تعداد طرح

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي
گزارش واحد ارتباط با صنعت


مجله علمی پژوهشی برگزیده

شرايط پذيرش:
در زیرمجموعه سايت اصلي دانشگاه باشد

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
 انتشار به‌موقع
تعداد مقاله منتشرشده در سال
تعداد استنادات کسب‌شده
Index  (نمايه شدن)
كيفيت فرايند داوري

روش شركت:
كانديد شدن واحد مربوطه
معرفي توسط واحد كتابخانه مركزي


طرح پژوهشي پایان‌یافته برگزیده طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
انتشارات قابل‌ملاحظه داشته باشد
توسط مجري (با يكي از مجريان) طرح اقدام گردد
اجرا یا مشارکت در اجرا در دانشگاه علوم پزشکي تهران

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
نسبت توليدات علمي به اعتبار طرح
طرح در طول اجرا با تأخیر مواجه نبوده باشد
درج نتايج در كتب مرجع
توجه به اولویت‌های كشور و دانشگاه
برقراري ارتباط بين بخش‌های مختلف و جنبه‌های كارگروهي
حجم اعتبارات جذب‌شده از سازمان‌های غير از دانشگاه
كسب حمايت مالي و تجهيزاتي از سازمان‌های بيرون دانشگاه
سابقه پژوهشي ادامه‌دار مجريان در يك زمينه تحقيق

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي


ابداع و اختراع برگزیده طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد
در صورت نوآوري يا ابداع از مراجع ذيصلاح تأییدیه ارائه شود

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
مرجع ثبت‌کننده (داخلي يا خارجي، اولويت با پتنت بین‌المللی است)
اجرايي شدن اختراع

روش شركت:
كانديد شدن (فرد، بخش، دانشكده، شبكه)
 معرفي توسط دانشكده
 معرفي توسط مركز تحقيقاتي


پایان‌نامه پایان‌یافته برگزیده طي 3 سال گذشته

شرايط پذيرش:
پایان‌نامه در دانشگاه ع.پ.تهران انجام‌شده باشد
مقاطع:
كارشناسي ارشد
دكتراي حرفه‌ای
دستياري تخصصي و فوق تخصصي
Ph.D

ملاک‌های موردتوجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزيدگان:
ميزان بودجه هزينه شده در پایان‌نامه نسبت به توليدات علمي آن
یا بین بخشی از امتیاز بالاتری برخوردار است multicenter پایان‌نامه انجام‌شده به‌صورت
توجه به اولویت‌های دانشگاه و كشور مثل حل معضل علمي و اجرائي، نوآوري، كشف، ابداع و اختراع
برقراري ارتباط بين بخش‌های مختلف و جنبه‌های كار گروهي
كسب حمايت مالي و تجهيزاتي از سازمان‌های بيرون دانشگاه

روش شركت:
كانديد شدن
معرفي توسط دانشكده
معرفي توسط مركز تحقيقاتي
معرفي توسط گروه‌های آموزشي
پوستر جشنواره نوزدهم

جشنواره های پیشین

تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605

عنوان