چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

خدمات
 

معيارهاي ارزشیابی در بخش خدمات ویژه بیستمين جشنواره ابن سينا

 

 خدمات و فعالیت های ویژه در دانشگاه

 

 • شرایط پذیرش: فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد. 
 • روش شرکت: 
 • درخواست توسط خود فرد
 • گزارش توسط همکاران
 • گزارش توسط رییس بیمارستان یا شبکه ها
 • گزارش توسط یکی از معاونت های توسعه، درمان و بهداشت
 • گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه

 

 • ملاکهای ارزشیابی:
 • انجام خدمت ویژه در حوزه های بهداشت، درمان و مدیریت
 • انجام خدمت بدیع که سبب بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی شده باشد
 • نوآوری موفق در روشهای مدیریتی
 • فعالیتهای متعدد موفق مدیریتی
 • ایجاد تحول مدیریتی موثر در محل خدمت                                            

 

 

الگوی رفتاری اخلاق،  تعهد حرفه ای و مسئولیت اجتماعی

 

 • شرایط پذیرش: فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد. 
 • روش شرکت:
  • درخواست توسط خود فرد
  • گزارش توسط همکاران
  • گزارش توسط رییس بیمارستان یا شبکه ها
  • گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه

 

 • ملاکهای انتخاب:
  • حسن شهرت در اخلاق پزشكي و رفتار حرفه­ای برای مدت قابل توجه

 

 

 

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605