چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

فهرست برگزیدگان بخش پژوهش
 

موضوع

افراد یا عنوان موارد برگزيده

پژوهشگر برگزيده علوم پايه

دكتر عباس شفیعی

پژوهشگر برگزيده بالینی

دكتر اصغر آقا محمدی

پژوهشگر جوان

علوم پايه

دكتر مریم محمودی

پژوهشگر جوان  بالینی

دكتر مسعود اقصایی فرد

مقاله برگزیده

Pesticides and human chronic diseases: Evidences, mechanisms, and perspectives

-دکترمحمد عبداللهی

کتاب تالیفی برگزیده

Immunology  Cancer - دکتر نیما رضایی

تک یاخته شناسی پزشکی - دكتر مصطفی رضائیان

مجله علمي پژوهشي

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders

دکتر باقر لاریجانی

Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences

دکتر محمدصادق احمدآخوندی

پايان نامه پژوهشي

مقطع Ph.D

بررسي نقش ژن SHIP2 در افزایش تولید VLDL از سلولهاي كبدي HepG2

 دكتر ستار گرگانی فیروز جائی

بررسي عوامل خطر  محيطي سرطان معده در استان گلستان در يک مطالعه مورد شاهدي از سال 1385 لغايت 1390 دکتر رامین شاکری

سنتز Rotavirus Like Particle با کلونينگ ژنهای پروتئين های کپسيدیVP2/VP6/VP7، بيان آن در سيستم يوکاريوتی و ارزيابی ايمنی زايی آن در مدل حيوانی به منظور طراحی واکسن- دكتر ذبیح اله شجاع

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605