چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

فهرست برگزیدگان بخش آموزش
 

موضوع

افراد برگزیده

جايزه پيشكسوت آموزشی دانشگاه

دكتر منوچهر خان نخجوانی

دكتر زرین تاج کیهانی

دکتر حمید محمودهاشمی

دكتر محمد رضا یعقوبی ارشادی

جايزه آموزشگر برتردانشگاه

(حكيم جرجاني)

دکتر عباس بهادر

دکتر عباس تفاخری

دکتر سیمین دشتی خویدکی

دکتر بابک سیاوشی

دکتر رامش عمرانی پور

دکتربابک گرایلی

دکتر منصور ملائیان

دکتر صوفیا نقدی دورباطی

دکتر رضا نگارنده

دکتر سیامک یعقوبی

جايزه كشوري ابن سينا

دكتر پیمان ادیبی- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605