جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلي > برگزیدگان جشنواره های پیشین > فهرست برگزیدگان هفدهمین جشنواره > فهرست برگزیدگان بخش ارایه خدمات ویژه 
فهرست برگزیدگان بخش ارایه خدمات ویژه
 

موضوع

افراد یا عنوان موارد برگزیده

الگوی رفتاری اخلاق و تعهد حرفه ای

دکتر محمدرضا منصوری

خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

دکتر فریبا اصغری

خدمات وفعالیت های ویژه در حوزه خدمات درمانی

دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

پوستر جشنواره نوزدهم

جشنواره های پیشین

تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605

عنوان