دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلي > فرم های محور آموزش > جايزه پیشکسوت آموزشی > ملاک ها 
ملاک ها
 
جايزه پيشکسوت آموزشی
تعريف:
به استادان پيشكسوت دانشگاه به پاس قدرداني از زحمات طولاني مدت و ايجاد انگيزه در ساير اعضاي هيات علمي، اهدا مي شود.
شرایط نامزد شدن:
عضو هيات علمی شاغل دانشگاه
دارا بودن حداقل 25 سال سابقه فعالیت آموزشی به عنوان هیات علمی
حداقل مرتبه دانشیاری
روند نامزد شدن:
توسط همکاران
توسط فراگیران
توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
شرایط و معیارهای انتخاب:
کیفیت و کميت مطلوب فعاليتهاي آموزشيبا توجه به ارزشيابی به عمل آمده و با جمع بندی دانشکده مربوطه
نوآوري در زمينه تدريس و آموزش فراگيران
اثربخش بودن فعاليتها در محيط آموزش
طراحي و تهيه محصولات و بسته هاي آموزشي
حسن شهرت در فعاليتهاي آموزشي در محل خدمت

پوستر جشنواره نوزدهم

جشنواره های پیشین

تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605

عنوان