جشنواره اندیشمندان و دانشمندان

آخرین اخبار

آرشیو

01/11/16

زمان برگزاری بیست و دومین دوره جشنواره ابن سینا

زمان برگزاری بیست و دومین دوره جشنواره ابن سینا 26 بهمن ماه 1401، ساعت 10 تا 12 - سالن دارالفنون

01/09/29

اطلاع رسانی مهم: 30 آذر پایان مهلت ثبت نام

99/10/27

جلسه کمیته تخصصی پژوهش با محوریت داوری و انتخاب برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری

99/10/10

تمدید بیست و یکمین جشنواره ابن سینا تا تاریخ 17 دی ماه 1399

99/09/18

نخستین نشست هیئت‌داوران بیست و یکمین جشنواره ابن‌سینا برگزار شد.

اطلاعیه ها و رویداد ها

آرشیو اطلاعیه ها
16 بهمن
زمان برگزاری بیست و دومین دوره جشنواره ابن سینا
29 آذر
اطلاع رسانی مهم: 30 آذر پایان مهلت ثبت نام
7 آذر
مهلت ثبت نام بیست و دومین جشنواره ابن سینا
10 دی
تمدید بیست و یکمین جشنواره ابن سینا تا تاریخ 17 دی ماه 1399

بنیاد واحدها

آرشیو

تنلاتت
تنلاتت
تنظیمات قالب